"Летище Пловдив" ЕАД е лицензиран Летищен оператор и Оператор по наземно обслужване.