Пътни документи за граждани на ЕС

Съгласно правилата на ЕС всички пътуващи (включително малки деца) трябва да имат валидна лична карта или паспорт.

Шофьорски книжки, банкови карти, пощенски или данъчни документи не се приемат като валидни пътни документи или доказателство за самоличност.

Паспорти с изтекъл срок или изгубени паспорти

Какво става, ако:

  • сте изгубили паспорта си или са ви го откраднали?

  • срокът на паспорта ви е изтекъл?

Страните от ЕС имат системи за справяне с подобни случаи.

Всяка страна от ЕС решава дали и/или кога да разреши на гражданин на Съюза да влезе на нейна територия или да я напусне без валиден документ за пътуване.

Проверете действащите в момента правила и информацията (когато има такава) и/или посетете уебсайтовете на компетентните органи в страната, до която и от която ще пътувате :

Изберете държава

Тъй като няма правила на ЕС относно пътуването без валиден документ за самоличност, условията и процедурите за това в отделните държави се различават значително (и могат да се променят без предизвестие). Ако вече сте заминали и:

  • се намирате в ЕС, първо трябва да се обърнете към консулството или посолството на вашата страна.

  • имате подобен проблем в страна извън ЕС, където вашата страна няма консулство или посолство, имате право да потърсите консулска закрила от всяка друга страна от ЕС.

Имайте предвид, че дори ако някои държави ви позволят да влезете на тяхна територия или да я напуснете без валиден документ за пътуване, все пак може да се наложи да разполагате с такъв в страните, през които преминавате.

Документи за непълнолетни

Освен че трябва да имат валиден паспорт или лична карта, всички деца, пътуващи:

  • сами или

  • с възрастни, които не са техни законни настойници или

  • само с един родител

може да се нуждаят от допълнителен (официален) документ, който им позволява да пътуват и е подписан от техните родители, от другия родител или от законните настойници.

Тъй като по този въпрос няма правила на ЕС, всяка страна решава дали да изисква подобни документи. Преди пътуването проверете изискванията на страната, до която и от която ще пътувате:

Изберете държава

Имайте предвид, че дори ако дадена държава не изисква непълнолетни лица да носят подобно разрешение, за да влязат на нейна територия или да я напуснат, други страни, през които те преминават, може да изискват такова.

Когато пътувате със самолет, препоръчително е предварително да проверите как стои този въпрос в съответната авиокомпания, тъй като много от тях изискват подобни разрешения и имат собствени формуляри за целта.

Тъй като правилата в отделните страни могат да бъдат променяни без предизвестие, добре е да се обърнете към компетентните органи или към съответните посолства и консулства.

Вижте също: Законно пътуване с деца в чужбина

Отказ за влизане в страна

В много редки случаи държава от ЕС може да откаже достъп на вас или на членове на вашето семейство поради причини, свързани с обществения ред, обществената сигурност или общественото здраве.

В такъв случай властите трябва да докажат, че вие или членовете на вашето семейство представлявате действителна, настояща и достатъчно сериозна заплаха.

Имате право да получите това решение в писмена форма, като в него трябва да са посочени всички основания и как и в какви срокове можете да го обжалвате.

 Ако сте гражданин на ЕСне е необходимо да показвате личната си карта или паспорта си, когато пътувате между страни от Шенгенското пространство.

Въпреки че в Шенгенското пространство не ви е необходим паспорт за гранични проверки, все пак винаги е препоръчително да носите със себе си паспорт или лична карта, за да можете да докажете самоличността си при необходимост (ако ви спре полиция, когато се качвате в самолет и т.н.). Страните от ЕС, които са в Шенгенското пространство, могат да приемат национални правила, задължаващи ви да притежавате или да носите със себе си определени документи, когато сте на тяхна територия.

 

Шенгенското пространство включва:

 

Австрия

Унгария

Норвегия

Белгия

Исландия

Полша

Чешка република

Италия

Португалия

Дания

Латвия

Словакия

Естония

Лихтенщайн

Словения

Финландия

Литва

Испания

Франция

Люксембург

Швеция

Германия

Малта

Швейцария

Гърция

Нидерландия