В качеството си на лицензиран Летищен оператор, съгласно разпоредбите на "Закона за гражданското въздухоплаване" и Наредба №14 "За летищата и летищното осигуряване", "Летище Пловдив" ЕАД има отговорността за въвеждането на политики на безопасност и упражняването на контрол за безопасност и безопасни практики на летището. Взаимоотношенията на "Летище Пловдив" ЕАД с други авиационни оператори, оператори по наземно обслужване и други външни организации са регламентирани посредством оперативни правила, процедури и инструкции.

За повече информация:

Отдел "Безопасност полети и Аварийно-спасителни работи"

понеделник - петък 08:00 - 16:30 ч.

safety@plovdivairport.com

+359 (0)32 601108

Документи

Правила за наземно движение

Процедури за провеждане на наземни изпитания на двигателите

План за снегопочистване 2019