Преди да планирате пътуване с домашния си любимец проверете дали избраната от Вас авиокомпания предлага услуги за превоз на домашни любимци!

 

Домашни любимци (кучета, котки и порове)

Като гражданин на ЕС можете свободно да пътувате с вашата котка, куче или пор, ако животното има европейски паспорт за домашни любимци. Можете да му извадите такъв паспорт при всеки упълномощен ветеринарен лекар. В паспорта трябва да се съдържат данни за валидна ваксинация против бяс.

Ако имате куче, котка или пор на по-малко от 3 месеца (все още без ваксинация против бяс), вижте какви са правилата в съответната страна.

Европейският паспорт за домашни любимци е само за кучета, котки и порове. Ако имате други домашни любимци, като например зайци или канарчета, проверете какви са съответните национални правила за излизане и влизане в страната с тях.

Ако отивате с животно в Ирландия, Малта, Обединеното кралство или Финландия, то трябва да е третирано против тенията Echinococcus, както следва :

> третирането трябва да се извърши от ветеринар не повече от 120 часа и не по-малко от 24 часа преди планирания час на влизане в Ирландия, Малта, Обединеното кралство или Финландия;
> ветеринарят трябва да впише информацията за третирането в съответния раздел на паспорта.

Идентификация

Вашето животно трябва да има електронен микрочип или четлива татуировкапоставена преди 3 юли 2011 г ., със същия код, като този, посочен в паспорта.

Други животни и растения

Когато пътувате в страните от ЕС, можете да носите животни и растения или части от тях. В повечето страни от ЕС обаче има строги правила за пренасянето на застрашени видове или продукти от тях. Възможно е да имате нужда от разрешение при пътуване с определени видове.

За да сте сигурни, винаги проверявайте в базата данни за търговията с диви животни и растения в ЕС. Можете също да се свържете с органа по CITES (Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора) във вашата страна, за да разберете дали е необходим сертификат за вида, с който искате да пътувате.

По време на епидемии от болести по животните е възможно на определени места да има ограничения върху пренасянето на живи животни и продукти от животински произход. Свържете се със съответния ветеринарен орган, ако възнамерявате да транспортирате животни.