Пропуски за достъп до охраняемата зона на летище Пловдив на лица и превозни средства се издават след попълване на заявления по образец, одобрение от Изпълнителният директор и заплащане на съответната такса.

Необходими документи за издаване на временни пропуски за лица и превозни средства:

1.     Писмо до Изпълнителния директор на "Летище Пловдив" ЕАД;

2.     Заявление за издаване на временен пропуск без придружител;

3.     Заявление за издаване на временен пропуск с придружител;

4.     Заявление за издаване на временен пропуск за превозно средство;

5.     Платежно нареждане.

Документите можете да изтеглите от линковете по-долу.

За повече информация:

Офис за издаване на пропуски

Работно време:
понеделник - петък 08:00 - 16:30 ч.

security@plovdivairport.com

+359 (0)32 601120

Документи

Писмо за издаване на пропуск

Заявление за издаване на пропуск с придружител

Заявление за издаване на пропуск без придружител

Заявление за издаване на пропуск за МПС

Платежно нареждане

Спесимен

Таблица Приложение 1

Платежно нареждане Летище Пловдив