Изисквания за сигурност

Изисквания за сигурност по летищата в Европейският съюз

При подготовка на ръчния багаж, пътниците следва да се съобразят с установените правила и изисквания за сигурност. Пътуващите и техният ръчен багаж се проверяват освен за забранени за превоз по въздух предмети, така и за количествата пренасяни течности, аерозоли и гелове (ТАГ)

Понятието ТАГ включва следните продукти: течни напитки (вкл. вода) и течни храни като супи, лютеница, мед, сиропи и др.; кремове, лосиони, масла, парфюми, спирали и други гримове в полутечно или течно състояние; различни спрейове или контейнери, чието съдържание е компресирано – напр. дезодоранти или пяна за бръснене; пасти, вкл. и за зъби; гелове, шампоани вкл. за коса и душ-гелове; почистващи препарати с течна или полутечна основа (вкл. сапуни). всякакви други разтвори и продукти с производни на гореописаните консистенции.

Преноса на течности, аерозоли и гелове в ръчния багаж е разрешен за следните категории: ТАГ в контейнери с максимална вместимост до 100 милилитра, поставени в прозрачен найлонов плик, с максимална вместимост от 1 литър, който може да се отваря и затваря и при условие, че съдържанието на найлоновия плик се побира свободно в него, а пликът е напълно затворен.

Стандартен плик с вместимост от 1 л., може да бъде закупен в търговските обекти на летището. Ограничението е по отношение на контейнера (опаковката), която следва да е до 100 мл., независимо количеството на ТАГ в нея. Всеки пътник има право да пренесе в ръчния си багаж само един плик.

ТАГ в контейнери над 100 милилитра: медикаменти и диетични храни за прием по време на пътуването.

Може да бъде поискано от Вас да докажете с документ необходимостта и произхода им. 

ТАГ като напитки, парфюми и др. подобни, закупени от зоните на летищата в които се прилагат мерки за сигурност (магазините разположени след пунктовете за проверка), както и тези от борда на самолета.

При покупката тези продукти се поставят в специален запечатан плик (STEB). Това условие е валидно и за всички проверки за сигурност през които преминават трансферните пътници . В противен случай съдържанието на плика може да не бъде допуснато от летищните органи по сигурността.

При преминаване през пунктовете за проверка на пътници и ръчен багаж, служителят по сигурността ще изисква от всеки пътник: да предостави отделно от ръчния си багаж за проверка пренасяните течности, аерозоли и гелове; да извади преносимите компютри и други електронни устройства от своя ръчен багаж, за да бъдат проверени отделно. да свали палтото или якето, които се проверяват като ръчен багаж. (Палта и якета включват всички дрехи, които са предназначени за облекло на открито, а така също и сака на костюми); да извади всички предмети ( ключове, монети, мобилни телефони и др.) намиращи се в него, за да бъдат проверени отделно; при необходимост служителя по сигурността може да изиска да бъдат свалени обувки и други (дрехи и аксесоари) , които възпрепятстват проверката за сигурност.

На пътниците се забранява да внасят следните предмети в зоните с ограничен достъп и на борда на въздухоплавателните средства:

а) пушки, огнестрелни оръжия и други устройства, изстрелващи твърди предмети

– устройства, които могат или се предполага, че могат да бъдат използвани за причиняване на сериозни наранявания чрез изстрелване на твърди предмети, включително:

– всички видове огнестрелни оръжия като пистолети, револвери, пушки, гладкоцевни пушки;

– огнестрелни оръжия играчки и модели и имитации на огнестрелни оръжия, които могат да бъдат объркани с истински оръжия; съставни части на огнестрелни оръжия с изключение на телескопични мерници;

– оръжия със сгъстен въздух и с въглероден двуокис като въздушни пистолети и пушки, пистолети и пушки за стрелба със сачми, както и пистолети и пушки с топчета; сигнални и стартови пистолети;

– лъкове, арбалети и стрели; харпуни и копиевидни оръжия; прашки и катапулти.

б) зашеметяващи устройства, предназначени специално за зашеметяване или обездвижване, включително:

– устройства, които причиняват шок, като пистолети за зашеметяване, оръжия с куршуми с освобождаване на електрически заряд (тейзъри) и палки за зашеметяване; средства за зашеметяване и за убиване на животни;

– всякакви химични вещества, газове и спрейове, които причиняват обездвижване или зашеметяване, например газ „Мейс“, лютиви спрейове, сълзотворен газ, киселинни спрейове и спрейове против животни.

в) предмети с остър връх или остър ръб — предмети с остър връх или остър ръб, които могат да бъдат използвани за причиняване на сериозно нараняване, включително:

– предназначени за кълцане предмети като брадви, брадвички и сатъри; пикели и чукчета за лед;

– бръснарски ножчета; резци; ножове с острие с дължина над 6 cm;

– ножици с остриета с дължина над 6 cm, измерена от точката на свързване на остриетата;

– предмети от екипировка за бойни изкуства с остър връх или остър ръб; шпа- ги и саби.

г) работни инструменти — инструменти, които могат да бъдат използвани за причиняване на сериозно нараняване или могат да застрашат безопасността на въздухоплавателното средство, включително:

– железни лостове; бормашини и свредла, включително преносими безшнурови акумулаторни бормашини;

– инструменти с острие или ос с дължина над 6 cm, които могат да бъдат използвани като оръжие, например отвертки и длета; триони, включително преносими безшнурови акумулаторни триони;

– поялни лампи; пистолети за болтове и пистолети за пирони.

д) тъпи инструменти — предмети, които могат да бъдат използвани за причиняване на сериозно нараняване при нанасяне на удар с тях, включително:

– бухалки за бейзбол и софтбол; стикове или палки, например полицейски палки и др.; екипировка за бойни изкуства.

е) експлозиви и запалителни вещества и устройства – експлозиви и запалителни вещества и устройства, които могат или се предполага, че могат да бъдат използвани за причиняване на сериозни наранявания или представляват заплаха за безопасността на въздухоплавателното средство, включително:

– боеприпаси; капсул-детонатори; детонатори и фитили;

– модели или имитации на взривни устройства;

– мини, гранати и други заредени с взривни вещества контейнери;

– фойерверки и други пиротехнически средства;

– димни бомби и патрони; динамит, барут и пластични взривни вещества.

Списъкът не е изчерпателен. Той идентифицира категориите от предмети с примери, като окончателното решение в някои от случаите е в правата на проверяващия.