Оператор по Наземно Обслужване на територията на летище Пловдив е дружеството „Летище Пловдив“ ЕАД. Оперативните часове на работа на летището са от 06:00 до 22:00 часа, което не изключва възможността и готовността да се предоставят услуги и извън посоченото време, при 12-часова предварителна заявка. Ние разполагаме с опитен персонал, предоставящ услуги за пътнически, карго и бизнес полети в следните области:

  • Наземно администриране и надзор

  • Обслужване на пътници

  • Обработка на товари и поща

  • Перонно обслужване

  • Обслужване на ВС

  • Обслужване на ВС с ГСМ 

За нас е важно да отговорим на Вашите очаквания и удовлетворим Вашите изисквания. Затова Вие като настоящи и бъдещи партньори на Летище Пловдив може да намерите най-добрите решения на своите идеи, като се свържете с нас на: marketing@plovdivairport.com

За да имаме възможност да Ви изпратим детайлизиран отговор, моля, да посочите тип ВС, с данни за MTOW и брой пътнически седалки.