LBPD - ПЛОВДИВ / PLOVDIV

Координати и местоположение на контролната точка на летището
ARP coordinates and site at AD

420404N 0245103E
RWY centre

Посока и разстояние на контролната точка на летището от центъра на града
Direction and distance of ARP from centre of the city

12 km SE of Plovdiv

Превишение / Справочна температура
Elevation / Reference temperature

604 ft
31º C - July

Магнитно отклонение / Дата на информацията / Годишна промяна
MAG VAR / Date of information / Annual Change

4º E / 2001 / 5.2' E

AFS адрес
AFS address

SITA: PDVAPXH
AFTN: LBPDYDYX

Видове трафик, на който се позволява да ползва летището
Types of traffic permitted to use the aerodrome

IFR/VFR

Противопожарна категория на летището
AD category for fire fighting

CAT 7

Оборудване за спасяване
Rescue equipment

YES

Възможности за отстраняване на обездвижени ВС
Capability for removal of disabled aircraft

YES

Видове почистващо оборудване
Types of cleaning equipment

Snow ploughs, Rotary brushes, Snow blowers, Spreaders (Urea)

Приоритети за почистване
Clearance priorities

RWY, TWY, Apron

Покритие и носеща способност на перона
Apron surface and strength

Surface: Asphalt / Concrete
Strenghth: Aircraft stands:
1 - 9        PCN 38/R/B/X/T
10 - 13A PCN 55/R/B/X/T

Ширина, покритие и носеща способност на пътеките за рулиране
Taxiway width, surface and strength

TWY A - 22.5 m / Concrete / 38/R/B/X/T
TWY B - 22.5 m / Concrete / 38/R/B/X/T
TWY B - 22.5 m / Concrete / 38/R/B/X/T
TWY D - 22.5 m / Concrete / 38/R/B/X/T
TWY E - 22.5 m / Concrete / 38/R/B/X/T
TWY F - 30.0 m / Concrete / 38/R/B/X/T

Място и превишение на точките за проверка на висотомера
Altimeter checkpoints location and elevation

THR RWY 12 - 172 m
THR RWY 30 - 184 m

Маркировки и осветеление на RWY и TWY
RWY and TWY markings and lights

Markings:
RWY: CL, TDZ, THR, Side stripes, Aiming point
TWY: CL, TWY holding position
Lights:
RWY: white, white/yellow edge lights
TWY: blue edge lights

 

ФИЗИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПИК
RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS

Обозначение / # на RWY
Designations / RWY NR

12

30

Изстински и магнитен курс
TRUE & MAG BRG

GEO 127.23º
MAG 123.60º

GEO 307.23º
MAG 303.60º

Размери на RWY (м)
Dimensions of RWY (m)

2 500 x 45

2 500 x 45

Класификационно число на настилката (PCN), повърхност на RWY
Strength of pavement (PCN), and surface of RWY

37/R/B/X/T
Concrete

37/R/B/X/T
Concrete

Географски координати на прага на RWY
THR coordinates

42 04 28.67 N
024 50 19.86 E

42 03 39.62 N
024 51 46.47 E

Превишение на прага на RWY (ft)
THR elevation (ft)

564

604

Наклон на RWY
Slope of RWY

+0.5%

-0.5%

Размери на страничните ивици за безопасност (м)
Strip dimensions (m)

2620 x 300

2620 x 300

TORA / TODA / ASDA / LDA (m)

2 500

2 500

Светлинен подход - тип / Дължина / Интензитет
APCH LGT type / LEN / INTST

ALPA ATA / Short 420 m / LIH / VAR

ALPA ATA / 900 m / LIH / VAR

Прагови светлини на RWY / цвят
THR LGT / colour

Green, LIH, Variable

Green, LIH, Variable

Вид на системата за визуална индикация на глисадата
Type of VASIS / PAPI

PAPI 3º

PAPI 3º

Дължина, разстояние, цвят и интензивност на страничните светлини
RWY edge LGT LEN, spacing, colour, INTST

2500 m, spacing 60 m,
white 1900 m, yellow 600 m,
LIH, Variable

2500 m, spacing 60 m,
white 1900 m, yellow 600 m,
LIH, Variable

Цвят на крайните светлини
RWY end LGT colour,

Red, LIH, Variable

Red, LIH, Variable

 

КОМУНИКАЦИОННИ СРЕДСТВА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ
AIR TRAFFIC SERVICES COMMUNICATION FACILITIES

Обозначение
Service Designation

Позивна
Call Sign

Канал
Channel

Часове на работа
Hours of Operation

Забележки
Remarks

TWR

Plovdiv Tower

133.60 MHz
125.50 MHz
121.50 MHz

H 24Emergency FREQ

ATIS

Plovdiv ATIS

127.20 MHz

H 24

NIL

 

СРЕДСТВА ЗА РАДИОНАВИГАЦИЯ И КАЦАНЕ
RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS

Вид на средството
Type of aid

Обозначение
ID

Честота/Канал
Frequency/Channel

Часове на работа
Hours of operation

Географски координати
на излъчващата антена
Position of transmitting
antenna coordinates

Превишение
Elevation

Забележки
Remarks

LOC 30

IPD

109.9 MHz

H 24

42 04 34.7 N
024 50 09.3 E

NIL

ILS CAT I

GP

 

333.8 MHz

H24

42 03 49.5 N
024 51 37.6 E

NIL

3º GP

MM

-.-.-.-

75 MHz

H24

42 03 17.8 N
024 52 25.0 E

NIL

RWY 30

OM

----

75 MHz

H24

42 02 19.0 N
024 54 09.1 E

NIL

RWY 30

LM

PD

537 KHz

H 24

42 03 17.7 N
024 52 24.9 E

NIL

RWY 30

DME

PDV

CH 96 x

H 24

42 03 12.3 N
024 52 34.7 E

600

Co-located
DVOR/DME

DVOR

PDV

114.9 MHz

H 24

42 03 12.3 N
024 52 34.7 E

NIL

Co-located
DVOR/DME