reshenie oditor

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС

№ 4/30.11.2020г.

На основание чл. 11 от Приложение № 1 от ППЗПП във връзка с чл. 62 от ППЗПП и Протокол № 157/08.09.2020г. на Съвета на директорите па „Летище Пловдив” ЕАД и Правила за избор на одитор за преглед и заверка на ГФО в Летище Пловдив ЕАД - одобрени с Протокол № ПД-211/22.10.2020г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Обявявам конкурс за избор на одитор за преглед и заверка на ГФО за 2020г. на „Летище Пловдив”ЕАД.

Documents