конкурс за избор на изпълнител за „Ремонт, възстановяване и доизграждане на периметрова ограда на Летище Пловдив“ 26.04.2017 г.