Kонкурс за избор на изпълнител за „Ремонт, възстановяване и доизграждане на периметрова ограда на Летище Пловдив“ 06.03.2017 г.