Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на Мобилен офис Б предназначен за отдаване на коли под наем /06.07.2018 г./