Конкурс за избор на застраховател по обособени позиции 01.12.2016