Конкурс за избор на застраховател по обособени позиции 28.12.2020 г.

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС

№ 2/28.10.2020Г.

На основание чл. 11 от Приложение № 1 към ППЗПП и Протокол на Съвета на директорите на „Летище Пловдив” ЕАД от 08.09.2020г.

Обявявам конкурс за избор на застраховател по обособени позиции

Documents