Авиационна сигурност

Пропуски за достъп до охраняемата зона на летище Пловдив на лица и превозни средства се издават след попълване на заявления по образец, одобрение от Изпълнителният директор и заплащане на съответната такса.

Необходими документи за издаване на временни пропуски за лица и превозни средства:

  1. Писмо до Изпълнителния директор на "Летище Пловдив" ЕАД;
  2. Заявление за издаване на временен пропуск без придружител;
  3. Заявление за издаване на временен пропуск с придружител;
  4. Заявление за издаване на временен пропуск за превозно средство;
  5. Платежно нареждане.

Документите можете да изтеглите от линковете по-долу.

За повече информация:

Офис за издаване на пропуски

Работно време:
понеделник - петък 08:00 - 16:30 ч.

+359 (0)32 601120

Документи