Процедура гориво 21.06.2019 г.

Процедура по ЗОП за доставка на 7 000 литра бензин А95 и 35 000 литра дизелово моторно гориво за нуждите на "Летище Пловдив" ЕАД!

 

Линк към АОП

Документи