Информация Covid19

Информация Covid19

COVID-19 – Насоки към пътниците за изпълнението на

Здравен протокол в гражданската авиация на

Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (EASA) и Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC)

 Общи съобщения: 

 • Използвайте медицински маски за лице, съответстващи на Европейски стандарт EN 14683:2014, еквивалентен или по-висок клас международен стандарт. Осигурете правилното им използване и изхвърляне, и ги подменяйте на всеки 4 часа (освен ако инструкциите за употреба не казват друго). 
 • Спазвайте физическа дистанция от минимум 1,5 метра. 
 • Мийте редовно ръцете си в продължение на най-малко 20 секунди със сапун и вода или, когато не са налични, използвайте препарати за ръчна дезинфекция на алкохолна основа. 
 • Покривайте добре устата и носа си при кихане или кашляне. 
 • Ограничете директния контакт с хора и повърхности. 
 • Бъдете любезни и учтиви един към друг. 

 

Преди да отпътувате за летището: 

 • Попълнете декларацията за здравословно състояние, предоставена Ви от авиокомпанията, извършваща Вашия превоз. 
 • Не предприемайте пътуване до летището, ако сте били в някоя от ситуациите, посочени в декларацията за здравословно състояние. 
 • Имайте предвид, че само пътуващите могат да влизат в терминалите за пристигане и заминаване на летището. Единствените други хора, които могат да влизат в терминалите са лицата, които придружават или качват пътник, който се нуждае от помощ – лице с намалена подвижност или непридружени непълнолетни. 
 • Прочетете материалите за здравна безопасност на авиокомпанията, извършваща Вашия превоз. 
 • Проверете дали имате достатъчно медицински маски за лице и дезинфекциращ гел за Вашето пътуване. 
 • Уверете се, че разполагате с достатъчно време за преминаване през проверките на летището. 

 

На летището: 

 • В случай, че имате въпроси или се чувствате неспокойни, обърнете се към член от персонала на летището. 
 • Имайте предвид, че може да Ви бъде извършена проверка на температурата с термална камера. 
 • Спазвайте физическите бариери и знаци указващи изискванията за дистанциране. 
 • Когато е възможно, регистрирайте Вашия багаж предварително. 
 • Сведете до минимум използването на летищните съоръжения. 
 • Носете маска за лице (Европейски стандарт EN 14683: 2014, еквивалентен или по-висок международен стандарт) и имайте предвид, че ще Ви бъде отказан достъп до борда, ако не носите такава. 

 

В самолета: 

 • Ако имате въпроси или се чувствате неспокойни (притеснени), обърнете се към кабинния екипаж. 
 • Проследете внимателно демонстрацията за безопасност в кабината, за да знаете какво да правите по време на Вашия полет. 
 • Ограничете, доколкото е възможно, използването на дюзите за подаване на въздух в самолета.
Назад